info@ortodontiuzmani.net

ANKARA ORTODONTİ UZMANLARI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve aynı zamanda daha önce asli üye olarak bulunan en az iki kişinin referansıyla, Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan beher gerçek ve tüzel kişi ırk, cinsiyet ve siyasi kanaat ayrımı gözetilmeksizin T üye olabilirler.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek aidat ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.