info@ortodontiuzmani.net

Görünmez Şeffaf Diş Teli

Invisalign, clear aligner denilen yöntemle hastadan ölçü alınır, hastaya göre özel plaklar yapılır ve dişler hareket ettirilir.

Ortodontide görünmez tellerin iki türü vardır. Bunlardan birincisi lingual braketler denilen dişlerin arka tarafına yapıştırılan ve dışarıdan görünmeyen braketlerdir. Diğeri ise şeffaf plaklardan oluşan sistemlerdir. Bunlar temel olarak iki yöntemdir, biri Invisalign, clear aligner denilen yöntemdir.

İlk bahsedilen yöntemde braketler dişin arkasına yapıştırılır içinden tel geçer, bu telin değişimi ile tedavi devam eder. Invisalign hastadan ölçü alınır, hastaya göre özel plaklar yapılır ve bu plaklar yavaş yavaş dişlerin hareket etmesini sağlayarak düzgünleşmesini sağlar.

seffaf-dis-telleri

Invisalign’da ortalama tedavi süresi 6 ile 1.5 yıl arasında değişir. Kullanılan plak sayısına göre tedavi süresi değişir. Her plak 2 hafta süre ile kullanılır, yemek yeme ve diş fırçalama sırasında takılmaz, Günlük 20-22 saatlik kullanım tedavi için yeterlidir.

Invisalign’ın klasik braketlere oranla çok büyük üstünlükleri vardır. Özellikle hijyen, tedaviye alışma konularında plastik braketlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Ancak Invisalign her türlü vaka tedavi edilememektedir. Özellikle arka bölgedeki kapanışların uygun olduğu vakalarda Invisalign tedavisi uygulanabilmektedir.

invisalign