info@ortodontiuzmani.net

Ankara Ortodonti Uzmanları Derneği 12.04.2014 tarihinde Dernekler Yasasına uygun olarak kurulmuş, kar amacı olmayan bir dernektir.

Ankara Ortodonti Uzmanları Derneği’nin Yönetim Kurulu 5 asil 2 yedek, Denetim Kurulu 3 asil üyeden oluşmaktadır.

Derneğimiz Çalışmalarına 10 üye ile başlamış bulunmaktadır.

Değerli Meslektaşlarım;

Ankara Ortodonti Uzmanları Derneği ülkedeki diş hekimlerinin temel bilgilerinin tazelenmesi,’’koruyucu ve önleyici’’ ortodonti tedavisinin yaygınlaşmasını sağlamak, klinik vakaların paylaşılması, diş hekimlerinin mesleki, bilimsel ve sosyal yönden bilgilerinin geliştirilmesi ve ortodonti bilimine katkı sağlama ve ortodonti eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile kurulmuştur.

Dernek, amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların belirlediği çerçevede çalışmalarını yapar.

Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmektedir.

Başlıca çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir:
Üyelerinin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirerek, üyeleri arasında iyi ilişkiler kurmak,
Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Amacını gerçekleştirmek için Kurs, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu alanda, Mili Eğitim Mevzuatı çerçevesinde kurs ve dershaneler açmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, amaçları doğrultusunda web ve televizyon aracılığıyla canlı yayın yapmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Amaçlarını gerçekleştirmek için Web sayfası kurmak, online eğitim seminerleri düzenlemek.
Hepinize hayırlı olsun.

Saygılarımla,