info@ortodontiuzmani.net
Sağlık Tesisleri Ortak Kullanılacak

Sağlık tesisleri ortak kullanılacak

Sağlık Tesisleri Ortak Kullanılacak Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesisleri birlikte kullanma esasları yeniden düzenlendi. Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlarına Ait Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.…

DEVAMI
Ankara'da Bir Araya Gelen Sağlıkçılardan "Nöbet" Protestosu

Ankara'da Bir Araya Gelen Sağlıkçılardan "Nöbet" Protestosu

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolunun çağrısıyla pek çok ilden tabip odaları, aile hekimliği dernekleri ve sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, aile hekimlerine uygulanan nöbet uygulamasını protesto etti. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolunun çağrısıyla pek çok ilden tabip…

DEVAMI
Ankara Sağlık Çalıştayı Düzenlendi

Ankara Sağlık Çalıştayı düzenlendi

Ankara’nın sağlık turizminde dünya şehirleriyle rekabet edebilmesi amacıyla ilk kez bir sağlık turizmi çalıştayı düzenlendi. Ankara’nın sağlık turizminde dünya şehirleriyle rekabet edebilmesi amacıyla ilk kez bir sağlık turizmi çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Başkent’te sağlık turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Valilik bünyesinde…

DEVAMI